..:: Ana Sayfa ::..  |   ..:: Hakkımızda ::..  |   ..:: Kaynaklar ::..  |   ..:: Ekip & Ekipmanlar ::..  |   ..:: Faaliyet Bölgeleri ::..  |   ..:: İletişim ::..  
TUZLU ALKALİ TOPRAKLARIN TARIMA KAZANDIRILMASI

   Proje Tanıtımı: Önerilen proje, kalkınmada öncelikli iller kapsamında olan Karaman İli ayrancı İlçesi Anbar
ve Kavuklar köyü arasındaki yaklaşık 6500da’lık arazi üzerinde yürütülecektir. Arazi mülkiyeti Ünspet Paket Servisi ve
Tic. A.Ş.’ ne aittir. Mevcut arazide ilk çalışmalara 2003 Haziran ayında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak
Bölümü’nün danışmanlık hizmetleriyle başlanmıştır. İncelemeler neticesinde toprak kalite parametreleri, su kaynakları ve
çevresel faktörler belirlenmiştir.

   Arazi yaklaşık doğu-batı uzanımlı 129400ha büyüklüğünde, tarımsal açıdan verimsiz ve kıraç sayılabilecek Ereğli
Ovasının doğu ucunda yer almaktadır. Havzanın kuzey, kuzey-batı kesimleri volkanik kayaçlar ve güney kesimleri ise
Torosların devamı olan kireçtaşlarıyla sınırlanmakta olup; ortalama yükseklik 1000m civarındadır.

   İlk incelemeler toprakların tuzlu-alkali karakterde olduğunu göstermiştir. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon hektar alanda
tuzluluk-alkalilik ve drenaj sorunu bulunmaktadır. Özellikle Konya ve Karaman civarında ki arazilerde bu sorun en üst
düzeyde hissedilmektedir.

   Bilindiği gibi, kurak ve yarı kurak iklimlerde, bitki gelişimini sınırlandıran en önemli etmen, kök bölgesindeki tuzluluk ve
yarayışlı suyun eksikliğidir (Falkenmark ve Rockström, 1993., Lal,1991). Su kalitesi yanında uygulanacak drenaj
yöntemindeki detaylar toprak ıslahındaki iyileşmenin veya başarının temel belirleyici unsurları olarak görülmektedir.

   Ülkemizde 26 su toplama havzası bulunmaktadır. Türkiye’nin yıllık ortalama yağışı 643mm olup, topoğrafik şartlar
neticesinde yağışın %37’si akışa geçmektedir. Bunun yanında uygulanan klasik su taşıma, yeraltı suyu kullanım
yöntemleri, sızma ve buharlaşma kayıpları ile açık kanal sistemlerindeki olumsuzluklar aşırı derecede
enerji kayıplarına yol açarak verimliliği azaltmaktadır (Kulga, 1994; DSİ, 1997).

   Mevcut şartlar ele alındığında proje kapsamında ıslahı yapılacak alanda ilk ele alınan konu kaliteli su kaynaklarına
ulaşmak olmuştur. Araziye yaklaşık 3 km mesafede yer alan Torosların devamında yer alan kireçtaşlarında 6 adet sondaj
kuyusu açılarak uygun su kaynakları elde edilmiştir.

   Daha sonra arazinin tamamında 4 farklı özellikte drenaj kanalları tesis edilmiştir. Kanallar derin açık kanal, sığ açık kanal,
kapalı çakıl-kum dolgu kanal ve mole drenaj kanallarından oluşmaktadır(Şekil.1, 2, 3, 4) Mole drenaj kanal sistemi
gelişmiş tarım ülkelerinde sık kullanılan, ülkemizde yeni denenmekte olan drenaj yöntemidir. Özellikle kil oranı %30’dan
fazla olan tuzlu-alkali topraklarda ekonomik yönden avantajlı, kolay uygulanabilir bir yöntem olarak tercih edilmektedir
(Cole, K. 1985., Sommerfeldt, T.G. and Chang, C. 1987). Mole drenaj yapıları ile diğer kanal sistemleriyle olan bağlantı
teknikleri ve çözümleri, tuzlu-alkali toprakların tamamında ıslah çalışmalarında başarının temel unsuru olarak ele alınmıştır
(MacEwan, at.al., 1992).Mevcut çalışma içinde mole drenaj yöntemi toprak işleme ile toprak fiziksel özelliklerini geliştirecek
ve üst topraktaki tuzun kısa sürede diğer drenaj kanallarına geçişini kolaylaştıracaktır.Açık derin kanal


Açık sığ kanal


Kapalı çakıl kum dolgu kanal


Mole drenaj arazi görünümü


Arazide örnek alanda ıslah maddesi jips mineral uygulaması